Hjem

Velkommen til Jatob

slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
previous arrow
next arrow

Nedbrydning
og nedskæring

Jatob nedbrydning udfører alle former for miljø rigtig nedbrydning og nedskæring, saneringer samt indvendige rydninger.
Vi har uddannede personale inden for bl.a. asbest sanering , pcb og blysanering, samt dygtige maskinførere.
Jatob nedbryder og nedskærer alt fra havnekraner, kraftværker, fabriksbygninger, større beboelses ejendomme til parcel huse.
Vi råder over en større alsidig maskinpark, herunder 9 gravemaskiner fra 6-55 tons, lastbiler og containere.

Jernskrot
og metaller

Jatob opkøber og bearbejder alle typer jern og metaller, uanset størelse og vægt.
Vi sorterer og genanvender på vores miljø godkendte pladser i Bjerringbro og Frederikshavn. Dette bl.a. ved at store gravemaskiner med jernsakse ned deler emnerne, vore 10 tons maskinsakse klipper herefter emnerne.
Vore lastbiler med grab-kran og anhængere afhenter over hele landet.
Få en god pris på dit skrot eller dine dine metaller, kontakt os allerede i dag.

Skibsophug
og sanering

Jatob Frederikshavn udfører miljørigtig ophugning af skibe.
Vores ophugnings faciliteter er top moderne og overholder alle krav til miljørigtig ophugning.
Jatob skibsophug er naturligvis optaget på den europæiske liste over godkendte ophug.
Vor moderne maskinpark råder bl.a. over fire 50 tons gravemaskiner forsynet med jernsakse.
Derudover andet større nødvendig materiel, som kan håndtere skibsophugning, herunder kraner samt træk unit til at trække skibene på bedding.

Nedbrydning og nedskaering
Jern og metaller
jatob skibsophug

Miljørigtig
nedbrydning
og nedskæring

Nedbrydning og nedrivning er et af Jatobs kerneområder. Vi udfører alt indenfor totalnedbrydninger huse, lager- og produktions bygninger, fabriksanlæg mv. Derudover indre rydninger og miljøsaneringer i boligejendomme. Vi lægger vægt på at udføre enhver opgave professionelt og kvalitetsbevidst. Arbejdsmetoderne er nøje tilpassede den enkelte opgave til gavn for såvel kunder, medarbejdere som miljøet. Medarbejderne er certificerede indenfor PCB- og asbestsanering, ligesom der tilstræbes en så høj genanvendelighed af materialer som muligt.
Kildesorteringen foregår direkte på pladsen. Hvis materialerne ikke kan kildesorteres transporteres disse til sortering på vor miljøgodkendte plads i Bjerringbro. 

NEDSKÆRING

Jatob har mange års erfaring med nedskæring og demontering af jernkonstruktioner. Opgaverne spænder fra demontering af mindre varmtvandsbeholdere til komplette fabriksanlæg og kraftværker. Vi har ligeledes bred erfaring indenfor nedskæring og demontering af havnekraner, tanke, beholdere, siloer, kedler med mere.

Genanvendelse
jernskrot
og metaller

På vore metalpladser i Bjerringbro og Frederikshavn modtager vi alt indenfor metaller, og afregner til højeste dagspris. Vi afhenter ligeledes metaller overalt, kontakt os hvis du ønsker afhentning.

ISO CERTIFICERING

Vi er certificeret efter den internationale standard ISO 14001, hvilket indebærer, at virksomheden har forpligtet sig til ud over at overholde lovgivningens krav, også har strenge moralske forpligtigelser. Endvidere er vi godkendt af forsvaret til at ophugge materiel fra forsvaret.

Vi ønsker at arbejde indenfor en for alle parter økonomisk bæredygtig ramme, hvor materialegenvindingen, som omsmeltning af metaller, foregår mest hensigtsmæssigt hos eksterne samarbejdspartnere. Grundlaget for vores miljøstyringssystem er som minimum overholdelse af miljølovgivningens krav samtidig med, at vi ønsker at forebygge forurening og være med til at sikre et økologisk bæredygtigt samfund ved at opnå så høje genvindingsprocenter som muligt.
Endvidere ønsker vi ordnede forhold til kunder, leverandører, miljømyndigheder og naboer.

Miljøgodkendt
Skibsophug
og sanering

Vort skibsophug er beliggende i Frederikshavn, og er topmoderne, og overholder alle de nyeste krav omkring miljø , Arbejdsmiljø , Genvending.

Vores Miljøanlæg er de seneste år blevet opdateret så det overholder alle krav.
Vi er i 2020 også blevet godkendt på den europæiske liste over godkendte skibsophug. vi behandler og ophugger skibe, ubåde og alt andet flydende i alle størrelser.

Skibsophugget er beliggende på Frederikshavn Havn. Her ophugges skibe og ubåde i alle størrelser. Jatob har alle nødvendige miljøtilladelser til ophugning og håndtering af materialer og affald fra skibene. Alle metaller genanvendes, og de øvrige materialer kildesorteres, hvor hovedparten går til genbrug, og de resterende transporteres til miljøgodkendt deponi eller destrueres i overensstemmelse med den gældende miljølovgivning.
Jatob opkøber endvidere alt i flydende materiel, skibe, færger, ubåde eller andet.

Endvidere modtager vi metaller til højeste dagspris i Frederikshavn