Totalnedbrydning

Totalnedbrydning

langarm
Langarm totalvægt ca. 55 tons
totalnedbrydning
Maskiner vælges efter opgave, her 55, 35 og 8 tons
Affald selekteres og sorteres på pladsen
langarm komatsu
Vi kører langarmen og gravmaskinerne separeret grundet vægten.
jatob langarm
Langarm Komatsu
affaldssortering
Hvis affaldet køres hjem, sorteres det af vore læsse maskiner. Bemærk hævet førerhus på den røde maskine.
to gravemaskiner
To gravemaskiner ved at rydde kælder under skolebygning
13 tons gravemaskine
Nedbrydning af industrihal
Nedbrydning af fabrik
Nedbrydning af kældervægge og sokler
gravemaskine 25 tons
Når man skal ned i kælderen, bygger man lige en rampe
nedbrydning af kælder
Allerede fra rampen, kan klipningen af beton starte
gravemaskine 30 tons
Betonklipning af kældervægge og dæk

Totalnedbrydninger er en af Jatobs kernekompetencer. Vi nedbryder alt fra små parcelhuse til store industri komplekser.

Inden totalnedbrydningen kan ske, skal ejendommene ryddes for gips, isolering samt andre bløde materialer.

Og selvfølgelig skal bygningerne miljøsaneres, hvor vi fjerner forurenede stoffer, asbest, maling.

Vi råder over maskinparken til totalnedbrydninger, og her et udpluk af vore maskiner:

  • 55 tons Komatsu langarme
  • 35 tons gravemaskiner
  • 25 tons gravemaskiner
  • 23 tons gravemaskiner
  • 13 tons gravemaskiner
  • samt andet nødvendig materiel

På pladserne udfører vi selektiv nedbrydning, og sorterer alle affalds produkter med henblik på størst mulig genbrug.

Vi leverer mange mursten til genbrug, gips til genbrug, beton knuser vi, og rent træ kan anvendes til forbrænding.

Kort sagt bliver det meste genanvendt, og resten bliver deponeret på godkendte modtagepladser.

Ofte er vi oppe på over 90% i genbrug på vore opgaver.