Vision & Mission

Vor mission og vision

Mission

Misionen hos Jatob er gennem vore tre virksomheder indenfor genbrug af jern og metaller, nedbrydning samt skibsophug, skal bidrage til kontinurerlig med at højne genbrug indenfor dette. Miljøet er i højsædet i vore løsninger, og vi vil også fremadrettet medvirke til gode, sunde og rigtige løsninger indenfor disse brancher. Til glæde for vore kunder, medarbejdere og samfundet.

langarm

Vision

Visionen hos Jatob koncernen er at fortsætte de miljørigtige løsninger vi allerede arbejder med, og videreudvikle disse med stor focus på genanvendelse af materialer. Derudover at produktudvikle bæredygtig genbrug indenfor jern og metaller, nedbrydning og skibshug på vore tre virksomheder. Vi vil med disse visioner til stadighed medvirke på en markedsførende udvikling, indenfor disse nicher.