Opstartskontol

Opstartskontrol

Opstartskontrol

Er byggepladsen forsvarlig indhegnet? *
Er der foretaget for registreringer, og taget fotos? *
Er der skur / miljøvogn? *

Er der byggevand? *
Er der byggestrøm? *
Er der øjenskyl og forbindingskasse til stede? *

Er miljørapport gransket? *
Er LER oplysninger gransket? *
Er der printet deklarationer på alle fraktioner? *

Er der rekvireret køreplader? *
Er der taget ekstra miljøprøver egenkontrol? *
Er miljø områder afmærket med farve og nr.? *

Er strøm til bygningen afbrudt? *
Er vand til bygningen afbrudt? *
Er fjernvarme til bygningen afbrudt? *

Er gas til bygningen afbrudt? *
Er fiber til bygningen afbrudt? *
Er telefon til bygningen afbrudt? *