Runderings skema

Runderings skema og sikkerheds rundering.
Hvis der svares nej til et af spørgsmålene, skal der strammes op prompte.
Mindre mangler rettes op snarest.

Runderings skema

Benytter medarbejderne værnemidler hvor det påkræves? *
Benytte der tekniske hjælpemidler, hvor det påkræves? *
Er adgangs- og transportvejene farbare og belyste? *

Er der orden i arbejdsområdet, er der ryddet op? *
Er det materielle i ordentlig stand mærket og tjekket? *
Er der opsat nødvendigt afspærring og rækværk? *

Er egne kabler placeret forsvarligt, evt. hængt op? *
Er der tilstrækkelig belysning til opgaverne? *
Er der taget hånd om støvgenerne? Herunder begrænsninger overfor naboer? *

Er der egnede velfærdforanstaltninger til de givende opgaver *
Er der API til det pladsspecifikke arbejder? *
Er der taget hånd om affaldet, emballage o.s.v. *

Er affaldet mærket med interne farvekoder? *
Beskyttes der mod vibrationer og støj for medarbejderne og omgivelserne? *
Er der taget hånd om forurenings muligheder, er sluser kontrolleret? *

Er medarbejderne blevet informeret og kvitteret for APV og API? *
Er sikkerheds foranstaltninger lavet for saneringsarbejdet? *
Er der noget der bør undersøges nærmere? Skriv evt. i bemærkninger. *