Slutkontrol

Slutkontrol

Slutkontrol

Er byggevand afbrudt - afmeldt? *
Er byggestrøm afbrudt - afmeldt? *
Er køreplader afmeldt? *

Er byggehegn afmeldt? *
Er der planeret / udført afslutning, oprydning? *
Er KS opdateret til afslutningsdato? *

Er alle kloak lukninger fotodokumenteret? *
Er skurvogn / miljøvogn afmeldt? *
Er alle maskiner afmeldt / afhentet? *

Er alt affald afhentet, containere afmeldt? *
Er pladsen ryddet i alle hjørner? *
Er der lavet slut kvalitets test af hele bygge pladsen? *