Udførselskontrol

Udførselskontrol

Udførselskontrol

Er der olietank på grunden? *
Hvis der er olietank, er der taget jordprøver? *
Er LER oplysninger gransket? *

Er sluser og vakuum kontrolleret ved sanering? *
Er der etableret sikkerhed for person fald? *
Er alle understøtninger og afstivninger kontrolleret? *

Er relevante APIér gransket og gennemgået. *
Er APVér gransket og gennemgået? *
Er specielt farlige områder afspærret? *

Er containere afmærket med affalds typer? *
Er andet afmærket, big bags og spændelågsfade? *
Holdes byggepladsen og adgangsveje ryddet op? *